сряда, 12 март 2014 г.

It's the way we are ..

Не е заради начина, по който ме гледаше,
а топлината във погледът ми..
Не е заради начина, по който ме целуваше,
а тръпката, която оставаше след устните ми..
Не е заради начина, по който ме докосваше,
а дирята, която оставяше пръстът ми по кожата ти..
Не е заради начина, по който ме държеше,
а споменът от студените ми ръце..
Не е заради начина, по който ме гледаше,
а невинността на усмивката ми..
Не е заради начина, по който ме прегръщаше,
а за полудяващото ти сърце и присъствието ми...
Не е заради спокойствието ти с мен,
а думите, които са те приспивали нощем...
Не е заради начинът, по който ме целуваше сутрин,
а усмивката ми, преди да отворя очи..
Не е заради начинът, по който си тръгна,
а как промених Света ти..
Не е заради начина, по който ти липсвам,
а че без мен нищо не е същото..
Не е заради начина, по който си празен,
а затова, че след мен
с никоя
никога
няма да
усетиш
удоволствие
да топлиш студени ръце,
да потръпваш с пламтящо сърце,
да се превърнеш във мъж,
като си още момче.